Cennik usług

Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” sp. z o.o.

 

 

L.P. RODZAJ USŁUGI CENA w EUR
1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (asysta statku pożarniczego) podczas przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz wszelkich prac pożarowo- niebezpiecznych.

210,00

za każdą rozpoczętą godzinę

2. Asysta statku pożarniczego z zaporą wraz z nadzorem przeciwpożarowym i przeciwrozlewowym.

210,00

za każdą rozpoczętą godzinę

3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (asysta statku pożarniczego) przy przeładunku LPG

210,00

za każdą rozpoczętą godzinę

4. Asysta strażaka

22,00

za każdą rozpoczętą godzinę

5. Asysta przeciwrozlewowa z zaporą w gotowości lub z rozwinięciem zapory

105,00

za każdą rozpoczętą godzinę

 

 

Likwidacja rozlewów ropopochodnych, oraz inne usługi specjalistyczne

 

L.P. RODZAJ USŁUGI CENA w EUR
1. Zapora pływająca przeciwrozlewowa kompletna do 220 m.b.

1342,00

za każde rozpoczęte 24 godziny

2. Mechaniczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody (olejów itp.)

1265,00

za każde rozpoczęte 24 godziny

3. Ręczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody

17,00

za każdą rozpoczętą godzinę

4. Pompa głębinowa

17,00

za każdą rozpoczętą godzinę

5. Dyspergent z użyciem opryskiwacza do neutralizacji substancji ropopochodnych na powierzchni wody 13,00 / litr
6. Utylizacja zanieczyszczeń ropopochodnych 2250,00 / m3
7. Nadzór, konsultacje: oficerowie i specjaliści

32,00

za każdą rozpoczętą godzinę

Inne usługi i materiały użyte podczas rozlewu będą odrębnie kalkulowane na podstawie aktualnych cen rynkowych z uwzględnieniem marży.

 

 

Asysty przeciwpożarowe i przeciwrozlewowe od strony lądu

 

L.P. RODZAJ USŁUGI CENA w PLN
1. Samochód gaśniczy

490,00

za każdą rozpoczętą godzinę

2. Samochód rat. chemicznego, technicznego

490,00

za każdą rozpoczętą godzinę

3. Motopompa

180,00

za każdą rozpoczętą godzinę

4. Przyczepa ekologiczna z wyposażeniem

220,00

za każdą rozpoczętą godzinę

5. Samochód dostawczy

220,00

za każdą rozpoczętą godzinę

6. Działko gaśnicze wodno-pianowe

110,00

za każdą rozpoczętą godzinę

7. Agregat gaśniczy proszkowy AP-250

110,00

za każde rozpoczęte 8 godzin

8. Gaśnica

28,00

za każde rozpoczęte 8 godzin

9. Wąż gaśniczy

28,00

za każde rozpoczęte 8 godzin

10. Damolin

18,00 / litr

11. Armatura wodno-pianowa

45,00

za każde rozpoczęte 8 godzin

 

Poz. 1,2,3,4,5,6 - za każdą rozpoczętą godzinę

Poz. 7,8,9,10,11 - za każde rozpoczęte 8 godzin

 

I. Akcje ratownicze i gaśnicze

Stawki określone w pozycjach od 1 do 11 zwiększone o 50%.

 

II. Usługi dodatkowe:

L.P. RODZAJ USŁUGI CENA w PLN
1. Szkolenie pracownika w zakresie ochrony przeciwpożarowej 55,00
2. Badanie stężeń gazów eksplozymetrem (ważne 24 godz.) 280,00 / cena za jeden zbiornik
3. Ustalenie warunków bezpieczeństwa ppoż. podczas prac pożarowo-niebezpiecznych na statku (wydanie protokołu) 280,00

Inne usługi i materiały użyte podczas rozlewu będą odrębnie kalkulowane na podstawie aktualnych cen rynkowych z uwzględnieniem marży.

 

Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Napisz do nas
Kontakt

Współpracujemy z: