Finanzmittel

W ramach umowy nr WFOŚ/P/6/2013 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” Sp. z o.o zakupiła jednostkę pływającą, która została przystosowana do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych i stałych z kanałów portowych tj. portu Gdańskiego, Stoczni oraz Motławy.

Dzięki temu zakupowi Portowa Straż Pożarna „FLORIAN" będzie miała możliwość skutecznie prowadzić akcje ratownicze i usuwać skutki zagrożeń na chronionych wodach.

 

Die Finanzmittel für Hafenfeuerwehr FLORIAN ökologische Patrouillenboote zu kaufen