Dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku

W ramach umowy nr WFOŚ/P/6/2013 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” Sp. z o.o zakupiła jednostkę pływającą, która została przystosowana do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych i stałych z kanałów portowych tj. portu Gdańskiego, Stoczni oraz Motławy.

Dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku
Wstecz
Napisz do nas
Kontakt

Współpracujemy z: