Zostań w domu

Co zrobić w przypadku podejrzenia choroby?

Całodobowa infolinia NFZW przypadku podejrzenia zachorowania należy zgłosić się do szpitala dysponującego oddziałami zakaźnymi. W województwie pomorskim są to:

  1. Gdynia, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B
  2. Gdańsk, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana Smoluchowskiego 18

Należy unikać kontaktu z innymi osobami. Podczas kaszlu należy zakrywać usta i nos chusteczką jednorazową. W przypadku szczególnie nasilonych objawów należy wezwać pogotowie ratunkowe pod nr tel. 999 lub 11

Należy pamiętać, iż okres od stycznia do marca to w Polsce okres zwiększonej zachorowalności na grypę oraz zakażenia grypopodobne.