Statek pożarniczy STRAŻAK 5

IMO: 7643784
Typ: FIRE FIGHTING VESSEL
Bandera: polska

Strażak 5 rzutyW skutek rozwoju portów, a przede wszystkim budowy pirsów przeładunkowych w głąb otwartych akwenów (np. pirs rudowy i paliwowy w Gdańsku), konieczne stało się posiadanie statków pożarniczych typu ciężkiego do działań ratowniczo – gaśniczych w tych akwenach jak i na redzie, np. podczas wprowadzania zbiornikowców. Cel ten przyświęcał powstaniu statku pożarniczego typu SP-2700.

Statek pożarniczy typu SP-2700 został zaprojektowany do ochrony portów otwartych od strony morza, posiadających obszerne akweny portowe z otwartą redą poddaną działaniom fal i wiatru - np. Port Północny. Statek został zbudowany w 1976 roku przez Stocznię Remontową „Nauta” w Gdyni i przekazany w grudniu tegoż roku Zarządowi Portu Gdańsk. Banderę podniesiono 12 grudnia 1976 roku i nadano mu nazwę STRAŻAK 5.

Jako główne kryteria podczas projektowania przyjęto, że Strażak 5 będzie:

  • Prowadził samodzielne akcje ratowniczo – gaśnicze na innych statkach w portach, wódach przybrzeżnych i lądowych obiektach znajdujących się w bliskim sąsiedztwie kanału portowego;
  • Brał udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych na lądzie, służąc także jako źródło zaopatrzenia w wodę dla samochodów Portowej Straży Pożarnej;
  • Udzielanie pomocy w gaszeniu pożarów tankowców w BPPP.

Budowa statku pożarniczego SP-2700 STRAŻAK 5.

Kadłub przygotowany do żeglugi w lodzie został wykonany ze spawanych arkuszy blachy o grubościach: ścianki dna i zęzy: 7 mm, burty: 6 mm, z pasa płóz: 9 mm. Został podzielony na 8 przedziałów wodoszczelnych. Budowa statku umożliwia pływanie:

  • Siła wiatru do 60B – żegluga przybrzeżna,
  • Siła wiatru do 80B – żegluga osłonięta.

Napęd stanowi jeden silnik SD12 HCP-Fiat B3012SS o mocy 2700 KM, który podczas prób morskich osiągnął 14,4 węzła przy 95% mocy. Napęd jest przekazywany na śrubę nastawną w obrotowej dyszy sprzężonej z płetwą o zwiększonym kątem wychylenia steru.

Strażak ponadto został wyposażony w dwa agregaty prądotwórcze Mercedes OM 403 o mocy 147kW, jeden agregat prądotwórczy Andrychów o mocy 52 kW.

Główne dane techniczne

Długość całkowita 37,33 m
Długość między pionami 36,14 m
Wysokość boczna 3,60 m
Szerokość 9,22 m
Zanurzenie dziób 2,30 m
Zanurzenie rufa 3,70 m
Pojemność brutto 275,91 BRT
Pojemność netto 72,08 T
Ciężar statku 480 T
Silniki typ SD12 HCP-Fiat B3012SS
Moc napędu 2700 KM
Prędkość 14,4 węzła przy 95% mocy

Maksymalny stan załogi: 15 osób, w tym 7 strażaków.

Wyposażenie pożarnicze

PARAMETR DANE
Moc silników pomp poż. 2 x 420 KM
Wydajność pomp poż. 2 x 10000 l/min
Ciśnienie tłoczne pomp poż. 12 atm.
Wydajność działek 1 x 4800 l/min
2 x 2400 l/min
Zasięg rzutu wody 80 m
60 m
Nasady Tłoczne Wodne 2 x 4 110mm
Pianowe 2 x 3 110mm
Ssące 2 x 4 150mm
Wylewnice piany średniej 9 szt.
po 3 na lewej i prawej burcie i dziobie
Obrona własna zraszacze - 38 szt.
Stacja CO2 25 szt. x 45 l,
w tym obrona siłowni: 10 szt.
dł. węży: po 50 m na LiP burtę
Pompy głębinowe 2x 2500 l/min
2x 1000 l/min
Środek pianotwórczy 10 m3
Węże tłoczne W52 13 odc.
W75 44 odc.
W110 20 odc.
Węże ssawne Ws150 3 odc. (24 mb)
Zapory pływające Expandi 4800
2x11 odc., tj. 2x165 mb

Stan 2009 r.

Polecenia uruchomienia pomp oraz podanie wody lub piany na poszczególne nasady, działka bądź do samoobrony są wydawane z mostka za pomocą telegrafu pożarniczego.

Armatura pożarnicza rozmieszczona jest w skrytkach na lewej i prawej burcie. Dostęp jest możliwy tylko z pokładu.

Pomieszczenie CO2 znajduje się na rufie. Dostęp do niego jest alarmem, który sygnalizuje każde otworzenie włazu. Ma to na celu ochronę osób do niego wchodzących, którzy muszą być pod ciągłym nadzorem w przypadku zasłabnięcia. Przy włazie zejściowym do pomieszczenia z butlami znajduje się szafka sterownicza, skąd można zrywać poszczególne sekcje butli.

Na rufie, w późniejszym okresie, zdemontowano 3 wylewnice i w to miejsce zamontowano 2 zwijadła zapór Expandi. Jedno o osi pionowej a drugie o osi poziomej. Zwijadła napędzane są hydraulicznie.

Na pokładzie łodziowym (nad skrytkami) znajduje się podnośnik hydrauliczny o udźwigu 2 ton, ponton (głównie wykorzystywany do rozwijania zapór) oraz zbieraczka typ "Walosep W1" o wydajności 660 l/min.

Na Strażaku 5 znajdują się tratwy ratownicze: dwie sześcioosobowe i dwie dziesięcioosobowe.

 

Strażak 5 Strażak 5 Strażak 5
Strażak 5 Strażak 5 Strażak 5
Strażak 5 Strażak 5 Strażak 5

 

 

Opracował inż. Janusz Borkowski na podstawie:
Dr Inż. Jan Migała, Mgr Inż. Janusz Perski - SP-2700 type fire-fighting vessel
oraz dokumentów własnych i wewnętrznych PSP FLORIAN