Płk. poż. Stanisław Szymański

Płk. poż. Stanisław Szymański urodził się w 26.09.1924 r. w Kamionce.

Płk. poż. Stanisław SzymańskiMłodzieńcze marzenia o straży pożarnej mógł spełnić dopiero po wojnie. 20 grudnia 1949 roku ukończył Kurs podoficerów zawodowych przy Wojewódzkiej Szkole Pożarnictwa w Nysie, a następnie szlify oficerskie zdobył w Centralnym Ośrodkiem Wyszkolenia Pożarniczego nr 2 w Łodzi, po którego ukończeniu skierowany został do służby w Portowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Tu z dniem 1 listopada 1950 roku objął funkcję zastępcy Komendanta ds. administracyjno-gospodarczych. W 1953 roku przejął po Krzysztofie Smolarkiewiczu stanowisko Komendanta Portowej Straży Pożarnej w Gdańsku. 5 lipca 1966 roku ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie.

Pod jego dowództwem ranga PSP sukcesywnie wzrastała. Zakupiono nowe samochody i statki pożarnicze. Na 40 lecie istnienia Portowa Straż Pożarna w Gdańsku była czwartą pod względem wielkości jednostką pożarniczą w Polsce. Zatrudniała 370 ludzi, w tym 22 oficerów i chorążych, posiadała na swym stanie 19 nowoczesnych samochodów gaśniczych, specjalnych i pomocniczych, 4 statki pożarnicze oraz inny sprzęt ratowniczy i pomocniczy.

Za jego wstawiennictwem powstał przy Portowej Straży Pożarnej Ośrodek Szkolenia strażaków i podoficerów. W latach pięćdziesiątych istniał również Ośrodek Szkolenia Oficerów.

Na emeryturę przeszedł w 1982 roku.

15 czerwca 2013 roku został wezwany do grona strażaków w wiecznej służbie Panu.

19 czerwca 2013 roku o godz. 1600 w Kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Gdańsku - Zaspie przy ul. Pilotów 1 zostanie odprawiona Msza Św. za duszę naszego byłego komendanta płk. poż. Stanisława Szymańskiego.

Pogrzeb odbył się w piątek 21.06.2013 r. na cmentarzu parafialnym w Żyrardowie.

Cześć Jego pamięci!

 

Komendant Wojewódzki
Straży Pożarnych
w Gdańsku
Gdańsk, dnia 1 marca 1982 r.
  płk poż. Stanisław Szymański
Komendant
Portowej Straży Pożarnej
w Gdańsku

W związku z przejściem w stan spoczynku, przekazuję Obywatelowi Pułkownikowi w imieniu funkcjonariuszy pożarnictwa województwa gdańskiego i własnym serdeczne podziękowania za długoletnią głęboko zaangażowaną służbę i działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Wyjątkowa wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów oraz pracowitość sprawiły, że służąc przez 34 lata w terenowej i resortowej ochronie przeciwpożarowej – w tym 30 lat na stanowisku Komendanta Portowej Straży Pożarnej w Gdańsku pozostawia Obywatel Pułkownik bogaty i trwały dorobek w zakresie zagadnień organizacyjnych, rozbudowy bazy techniczno-materialnej dla jednostek straży pożarnych jak również metod zabezpieczenia majątku w Porcie Gdańskim.

W dowód szczerego uznania i wysokiej oceny długoletniej służby przekazuję obywatelowi Pułkownikowi kopię obrazu Jana Zygmuntowicza z przełomu XIX i XX wieku p.t. „Do pożaru”. Niech będzie on symbolem nieprzerwalnej dalszej więzi Obywatela z ochroną przeciwpożarową Wybrzeża.

Życzę obywatelowi Pułkownikowi dużo zdrowia i pomyślnej realizacji wszelkich zamierzeń życiowych.

płk poż. inż. Zbigniew Polisiakiewicz

 

  Obywatel
płk poż. Stanisław Szymański
Komendant
Portowej Straży Pożarnej
w Gdańsku

W związku z zakończeniem wieloletniej czynnej służby zawodowej - w imieniu załogi Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Gdańsku i własnym - składam najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową współpracę na odcinku przeciwpożarowego zabezpieczenia mienia narodowego zgrupowanego w aglomeracji Gdańskiej.

Kierowana przez Obywatela Pułkownika Portowa Straż Pożarna była jednostką zawsze dobrze przygotowaną do działań ratowniczo-gaśniczych zarówno w zakresie konwencjonalnym - lądowym jak i specjalistycznym - morskim.

Szczególne uznanie wyrażam za wysoki poziom zabezpieczenia przed pożarami ładunków występujących w obrocie portowo-morskim.

Dziękując za dotychczasową bardzo dobrą współpracę i współdziałanie życzę jednocześnie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

KOMENDANT
ppłk poż Jan Baran

Gdańsk, dnia 26 luty 1982 r.

 

KOMENDANT GŁÓWNY
STRAŻY POŻARNYCH
 
  Obywatel
płk poż. Stanisław SZYMAŃSKI
Komendant Portowej Straży Pożarnej
w GDAŃSKU

Pożarnictwo polskie, realizując swoją funkcję zabezpieczenia społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, legitymuje się poważnymi osiągnięciami w ochronie materialnego i kulturalnego dorobku społeczeństwa, życia i mienia ludzi. Wraz z wszechstronnym rozwojem potencjału naszego socjalistycznego państwa w okresie minionych trzydziestu pięciu lat ukształtował się nowoczesny system powszechnej ochrony przeciwpożarowej, w realizacji którego ma swój udział nasze społeczeństwo oraz jednostki zawodowych i ochotniczych straży pożarnych.

W osiągnięciach tych zawiera się również wkład Waszego osobistego zaangażowania, za co składam wyrazy serdecznego podziękowania i najlepsze życzenia dalszej pomyślności w pracy zawodowej i społecznej oraz w życiu osobistym.

gen. poż. ZYGMUNT JAROSZ

Warszawa, lipiec 1979 roku