Płk. poż. inż. Witold Siekierski

płk. poż. inż. Witold SiekierskiPłk. poż. inż. Witold Siekierski urodził się 28 listopada 1944 roku w Węgrowie. Tam też ukończył szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące. W 1963 roku rozpoczął naukę w ówczesnej Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Po ukończeniu nauki rozpoczął swoje zawodowe życie ratownika - strażaka jako praktykant w Komendzie Wojewódzkiej w Gdańsku. Potem przez dwa lata był Komendantem Powiatowym w swoim rodzinnym Węgrowie. W latach 1969 - 1970 pełni służbę Komendanta Miejskiego w Koszalinie, a następnie w latach 1970 - 1973 Komendanta Powiatowego w Malborku. W 1973 roku związał się na stałe z morską ochroną przeciwpożarową jako Komendant Zakładowej Straży Pożarnej Stoczni Północnej w Gdańsku.

1 kwietnia 1977 roku rozpoczął najważniejszy rozdział w swoim życiu zawodowym - w dniu tym związał się z Portową Strażą Pożarną w Gdańsku. Najpierw jako oficer i zastępca Komendanta, a następnie jako Komendant. Była to w owym czasie największa w Polsce jednostka straży pożarnej, zatrudniająca prawie 400 osób, dysponująca kilkunastoma samochodami specjalistycznymi i czterema statkami pożarniczymi. W 1991 roku z pełnym sukcesem przeprowadził Portową Straż Pożarną przez trudny proces prywatyzacji pomagając w utworzeniu spółek pracowniczych: Portowej Straży Pożarnej „Florian” i Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej. Sam stanął na czele Komendy Służb Ratowniczych i Ochrony Przeciwpożarowej Portu Gdańskiego. W trudnych dla spółek momentach, z wyboru załóg, obejmował kierownictwo nad spółkami.

Nie tylko św. Florian był mu patronem. Jako Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej PPNiG „PETROBALTIC” kładł podwaliny pod - wówczas nowe w Polsce - zagadnienia ochrony przeciwpożarowej morskiego górnictwa naftowego. Był twórcą, współtwórcą i recenzentem wielu uregulowań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w gospodarce morskiej.

Zmarł 19 grudnia 2003 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Spoczywa na cmentarzu w Nowym Barkoczynie - małej kaszubskiej wsi koło Kościerzyny.