Chronologiczny przebieg uroczystości wręczenia sztandaru

12.30 - Zbiórka pododdziałów na placu przed koszarami II Oddziału PSP „Florian” - ul. Sucharskiego.
13.00 - Początek uroczystości
Zbiórka pododdziałów
D-ca uroczystości - chor. Bielecki składa meldunek Prezesowi ZMPG S.A. o gotowości pododdziałów do uroczystości. Prezes ZMPG S.A. wita się z pododdziałami straży pozarnych Meldunek Prezesowi ZMPG S.A. o gotowości pododdziałów do uroczystości
Poczet flagowy wciąga flagę państwową na maszt Wciągnięcie flagi państwowej na maszt
Komendant Służb Ratowniczych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Zygmunt Bryś wita gości Komendant Służb Ratowniczych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk wita gości
Prowadzący uroczystości Stanisław Czerwiński prosi przedstawiciela Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Pan Szczepana Gapińskiego Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Portu o odczytanie Aktu nadania sztandaru: Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Portu odczytuje Aktu nadania sztandaru

 


AKT
NADANIA SZTANDARU


Portowej Straży Pożarnej FLORIAN
oraz
Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej

Na podstawie Regulaminów organizacyjnych:
PSP FLORIAN Sp. z o.o. w Gdańsku
oraz
Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej Sp. z o.o. w Gdańsku

jako spadkobierców i kontynuatorów Portowej Straży Pożarnej w Gdańsku

z dniem 9 września 2006 roku

nadaję:

Portowej Straży Pożarnej FLORIAN
oraz
Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej

SZTANDAR

ufundowany przez:

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA

 

Po odczytaniu Aktu Wręczenia Sztandaru fundatorzy wbijają gwoździe ozdobne w drzewce sztandaru i wpisją się do Księgi Pamiątkowej Wbijanie gwoździ ozdobnych w drzewce sztandaru
Ojciec Gabriel, gospodarz klasztoru Ojców Franciszkanów święci sztandar Gospodarz klasztoru Ojców Franciszkanów święci sztandar
Następuje przekazanie sztandaru. Prezes ZMPG S.A. Andrzej Kasprzak przekazuje go ze słowami: W imieniu Zarządu Morskiego Portu Gdańsk wręczam Portowej Straży Pożarnej „Florian” i Morskiej Straży Pożarniczo - Ratowniczej sztandar jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie.
Odbierają go: Dyrektor PSP „Florian” Ludwik Depka-Prądzyński oraz Dyrektor MSPR Andrzej Bukowski wypowiadając słowa: Ku chwale Ojczyzny
Przekazanie sztandaru
Z okazji dzisiejszej uroczystości wielu funkcjonariuszy i naszych sympatyków zostało wyróżnionych:
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2006r. za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali: Piotr Bik, Andrzej Bukowski, Ryszard Franzl, Zdzisław Olechnowicz
Wręczenie Brązowych Krzyży Zasługi
Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa został wyróżniony: Krzysztof Taborowicz Wręczenie Złotego medalu za zasługi dla pożarnictwa
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali wyróżnieni: Grażyna Rokita, Stefan Czakański, Ludwik Depka - Prądzyński, Konrad Dziunko, Romuald Filipczuk, Grzegorz Gałat, Janusz Góra, Dariusz Groth, Krzysztof Hetnerowski, Jerzy Jernas, Norbert Kroll, Józef Madej, Zdzisław Olechnowicz, Ryszard Orzołek, Sławomir Sadowski, Bogdan Stachowski, Krzysztof Sułecki, Kazimierz Suwalski, Lech Szreder Wręczenie Brązowych medali za zasługi dla pożarnictwa
Po uroczystości wręczenia medali następują przemówienia. Przemówienia
Na ręce Komendantów z okazji 60 lecia złożono liczne prezenty i upominki, w tym także od Papieża Benedykta XVI Wręczenia Błogosławieństwa Ojca Świętego Benedykta XVI
Zakończenie części oficjalnych Zakończenie części oficjalnych