Obecnie

20 lecie PSP FLORIANPortowa Straż Pożarna „Florian” (jako jedna z nielicznych na świecie pożarniczych spółek) powstała w 1991 roku. Kultywuje najlepsze tradycje pożarnicze jej poprzedniczki - Portowej Straży Pożarnej.

Kolejnymi jej Dyrektorami byli:

  1. płk.poż. Bolesław Suchocki
  2. płk.poż. Witold Siekierski
  3. kpt.poż. Sylwester Gralak
  4. Ludwik Depka Prądzyński
  5. a obecnie od 27 czerwca 2008 roku Zdzisław Olechnowicz

PSP „Florian” składa się z 4 oddziałów:

  1. oddziału I umiejscowionego w lewobrzeżnej części portu (Nowy Port),
  2. oddziału II zabezpieczającego prawobrzeżną część portu (Westerplatte),
  3. oddziału technicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego bazy paliw,
  4. oddziału morskiego.

Jeden z samochodów PSP FLORIAN - GCBA 14/60 KeraxNa wyposażeniu posiadamy 9 samochodów bojowych oraz sprzęt i samochody pomocnicze. Pracownicy Portowej Straży Pożarnej „Florian” stanowią obsadę pożarniczą jednostek pływających typu Strażak. We wszystkich oddziałach jest zatrudnionych 106 osób.

Zadaniami naszej straży jest ochrona przeciwpożarowa, ekologiczna Portu, spółek portowych oraz przylegających do Portu części miasta. Poza tym asystujemy przy przeładunku materiałów niebezpiecznych, prowadzimy Autoryzowany Serwis Sprzętu Przeciwpożarowego oraz świadczymy usługi serwisowe tego sprzętu na statkach, w spółkach portowych i wielu firmach na terenie województwa pomorskiego. W grudniu 2009 roku Zarząd Portowej Straży Pożarnej „Florian” w Gdańsku reaktywował Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. Świadczy on usługi w zakresie szkoleń przeciwpożarowych i specjalistycznych na rzecz innych podmiotów. Ośrodek na swym wyposażeniu posiada poligon z komorami rozgorzeniową i dymową oraz szereg innych obiektów do ćwiczeń specjalistycznych w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Obsada pożarnicza jednostek pływających przez PSP FLORIANPraca w Portowej Straży Pożarnej „Florian” wymaga bardzo wysokich kwalifikacji. Wszyscy pracownicy posiadają takie same wyszkolenie jak strażacy Państwowej Straży Pożarnej, adekwatnie do zajmowanych stanowisk. Dodatkowo ze względu na specyfikę działań, posiadają ukończone specjalistyczne kursy zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW a zwłaszcza prawidła VI/1 Konwencji STCW, sekcji B-V/b i B-V/c Kodu Konwencji STCW, Prawidła I/6 Konwencji STCW stosownie do zaleceń programu modelowego IMO 6.09, a także szereg innych potrzebnych do codziennej pracy (wysokościowe, medyczne, nurkowe, motorowodne, obsługi stałych urządzeń gaśniczych itp.).

Największym atutem Portowej Straży Pożarnej „Florian” jest doświadczony zespół ludzi zdolny do zabezpieczenia przeładunków pożarowo-niebezpiecznych jak i podjęcia dowolnej akcji ratowniczo-gaśniczej na terenach i akwenach administrowanych przez Zarząd Port Gdańsk, a także na obszarze miasta Gdańska, województwa pomorskiego, czy całego kraju [ foto 1 | foto 2 | foto 3 | foto 4 ]. Dowódcy zmian i plutonów, ze względu na bardzo duże doświadczenie zawodowe nabyte podczas pracy w Portowej Straży Pożarnej (zgodnie z zaleceniami okres ten winien wynosić min. 2 lata) mają prawo dowodzić sekcjami pożarniczymi jednostek pożarniczych typu „Strażak”.