Trenażery Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego PSP "FLORIAN" w 2017 roku.

 

youtube160