Podział zadań jednostek ochrony przeciwpożarowej w Porcie

Celem zapewnienia skutecznej pomocy w razie wszelkich zdarzeń w Porcie należy dysponować odpowiednią liczbą jednostek lądowych jak i pływających sił jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej

Zadania stawiane przed jednostkami pływającymi typu Strażak

Statek pożarniczy - jednostka pływająca przeznaczona do zwalczania pożarów na jednostkach pływających i na obszarach portowo-stoczniowych (od strony morskiej).

Czytaj więcej

Kryteria doboru budowy statków pożarniczych ze względu na warunki portowe

Istnieją różne kryteria podziału statków pożarniczych. Najistotniejszy jest podział według rejonu działania, tj. na rzeczne i morskie, a te ostatnie na portowe i redowe. W polskich portach morskich przyjął się również podział na statki lekkie, średnie i ciężkie.

Czytaj więcej

Budowa statków ze względu na specyfikę pracy

Budowa statku determinują także rozmieszczenie i wyposażenie w sprzęt pożarniczy, ekologiczny (głównie zapory), wolnego pokładu do zadań bojowych i rozłożenie sprzętu, pomieszczeń dla załogi i poziomu wyposażenia w zależności od sposobu ich użytkowania.

Czytaj więcej

Wyposażenie statku pożarniczego

Wyposażenie statku pożarniczego musi obejmować bardzo wiele pozycji, co jest związane z jego zastosowaniem do gaszenia pożaru i do celów ratowniczych.

Czytaj więcej

Armatura wodno-pianowa i CO2

Najważniejszym uzbrojeniem pożarniczym jest instalacja wodna, a właściwie cały złożony system instalacji różnych przeznaczeń.

Czytaj więcej

Inne zastosowanie statków pożarniczych

Istnieją tendencje do wykorzystania statków pożarniczych jako holowników, do zwalczania pożarów wylewów ropy i oczyszczania wód powierzchniowych w porcie, do ratowania tonących statków, do których wdarła się woda, wydobywania topielców itp.

Czytaj więcej

Załoga statku pożarniczego

Stan liczebny załogi statku pożarniczego jest indywidualnie ustalony przez właściwy urząd morski na wniosek armatora.

Czytaj więcej