Podział zadań jednostek ochrony przeciwpożarowej w Porcie

Celem zapewnienia skutecznej pomocy w razie wszelkich zdarzeń w Porcie należy dysponować odpowiednią liczbą jednostek lądowych jak i pływających sił jednostek ochrony przeciwpożarowej. Należy też pamiętać o doświadczeniu w pracy w ochronie przeciwpożarowej w Porcie, gdyż nie ma szkół pożarniczych przygotowujących słuchaczy do służb w warunkach morskich, stoczniowych i portowych.

Jednostki morskie i lądowe przeznaczone do obrony portu muszą ze sobą ściśle współpracować, jak i mieć możliwość samodzielnego prowadzenia akcji. Wynikają stąd określone wymagania w stosunku do wszystkich jednostek, a w tej liczbie również statków i samochodów pożarniczych pod względem ich zastosowań taktycznych oraz charakterystyki technicznej.