Zadania stawiane przed jednostkami pływającymi typu Strażak

Statek pożarniczy - jednostka pływająca przeznaczona do zwalczania pożarów na jednostkach pływających i na obszarach portowo-stoczniowych (od strony morskiej). Statki pożarnicze dysponują specyficznym wyposażeniem gaśniczym (m.in. pompy wodne o dużej mocy, armatki wodne i środki chemiczne). Zakres działania nowoczesnych statków pożarniczych został rozszerzony o zwalczanie skutków katastrof ekologicznych. Załogi statków pożarniczych to wyspecjalizowana kadra pożarniczo-ratunkowa. Tradycją polskiego nazewnictwa okrętowego stało się nadawanie statkom pożarniczym nazwy "Strażak" z kolejnym numerem porządkowym na burcie. Stacjonowanie jednostek gaśniczych jest szczególnie ważne w rejonach rafinerii i terminali przeładunkowych gazu, ropy naftowej i chemikaliów [1].

Zadania i zastosowanie statków pożarniczych sprowadzają się w zasadzie do następujących form działalności:

  1. samodzielne działania taktyczno-bojowe w czasie pożarów na statkach znajdujących się w porcie lub na redzie,
  2. współudział w działaniach kombinowanych podczas akcji na obiektach położonych w pasie nabrzeży portowych lub rejonach nadbrzeżnych rzek, zatok morskich itp.; mogą występować dwa rodzaje działań pożarniczych:
    1. samodzielne działania gaśnicze na statkach lub obiektach lądowych; przy nabrzeżu lub w pobliżu,
    2. zasilanie wodą lądowych jednostek sił straży pożarnej za pomocą pomp statku, podczas akcji prowadzonych w pewnym oddaleniu od linii brzegowej,
  3. działania ratownicze, samodzielne lub w zespole, przy ratowaniu tonących statków, na których wystąpiły przecieki, podczas akcji powodziowych na zapleczu portu, wyławianie topielców itp. wykorzystanie możliwości technicznych statku,
  4. służba asystencyjna przy statkach z ładunkiem niebezpiecznym a zwłaszcza zbiornikowcach podczas wprowadzania, postoju i wyprowadzania z portu,
  5. udział w likwidacji skutków katastrofalnego zalewu wód portowych produktami ropy w razie awarii zbiornikowca lub zbiornika portowego.

Przypisy

[1] - Wikipedia