Budowa statków ze względu na specyfikę pracy

Budowa statku determinują także rozmieszczenie i wyposażenie w sprzęt pożarniczy, ekologiczny (głównie zapory), wolnego pokładu do zadań bojowych i rozłożenie sprzętu, pomieszczeń dla załogi i poziomu wyposażenia w zależności od sposobu ich użytkowania, tj. zakwaterowania załogi na statku lub na lądzie. Poza tym istotne wymagania stawiają względy bezpieczeństwa własnego statku zarówno w zakresie nawigacyjnym, jak i bojowym w akcjach pożarowych. Określają one zespół cech użytkowych, które razem stanowią o charakterystyce taktyczno-technicznej statku pożarniczego.

Urządzenia samoobrony statku pożarniczego

Wartość bojowa statku pożarniczego wynika z posiadanych urządzeń, wyposażenia w sprzęt i środki służące do zwalczania pożaru oraz prowadzenia akcji ratunkowych i awaryjnych w różnych warunkach w zakresie przewidywanych zadań. W Europie przyjęto, że kryterium jakie jest stosowane do określenia wartości bojowej to zespół urządzeń do zadań gaśniczych, ekologicznych, odporności na działanie ognia, czy zastosowanie urządzeń do samoobrony (zraszanie nadbudówek, pokładu i kadłuba oraz kładzenie dookoła statku piany na rozlaną, palącą się ropę). Tak wyposażony i przygotowany statek ma możliwość skutecznego prowadzenia akcji np. podczas pożaru zbiornikowca, któremu może towarzyszyć pożar produktów rapy rozlanych na wodzie.

Należy też wspomnieć o bezpieczeństwie nawigacyjnym takim jak: stateczność, niezatapialność, zabezpieczenie przeciw lodowe oraz możność ssania wody kingstonami na bardzo płytkich miejscach, nawet przy osadzeniu statku na mieliźnie. Suma tych cech powinna zapewniać możliwie najwyższą żywotność statku oraz zdolność do akcji w najtrudniejszych warunkach występujących w porcie.

Te cechy, zarówno wynikające ze specyfiki portowej jak i zadaniowej, należy przewidzieć już na etapie projektowania statków pożarniczych. Dostosowywanie jednostek innych, np. holowników, które posiadają inne cechy budowy, jest z punktu bezpieczeństwa nie tylko nie wskazane, ale także prowadzić może do znacznego obniżenia obronności Portu.