Wyposażenie statku pożarniczego

Wyposażenie statku pożarniczego musi obejmować bardzo wiele pozycji, co jest związane z jego zastosowaniem do gaszenia pożaru i do celów ratowniczych. Statek taki pełni więc rolę pogotowia technicznego do różnych celów. Nie powinien on jednak być stosowany do holowania i nie jest wskazane wyposażenie w urządzenia holownicze spotykane na niektórych statkach za granicą. Jednostki pożarnicze muszą posiadać bardzo bogaty asortyment wyposażenia specjalnego obejmującego sprzęt pożarniczy: gaśniczy, do usuwania skutków zanieczyszczeń wód, ochronny, burzący itp., a także:

  • wyposażenie ratunkowe: do ratowania rozbitków, płetwonurkowe, medyczne pierwszej pomocy o wzbogaconym zestawie, środki ratunkowe dla własnej załogi - kamizelki, tratwy pneumatyczne i łódź ratunkowo-manewrową,
  • sprzęt awaryjno-ratowniczy dla ratowania statków mających przecieki lub zalanych wodą,
  • sprzęt łączności: radiotelefony różnych przeznaczeń dla łączności z kapitanatem portu, komendą straży pożarnej oraz między jednostkami straży, jak również stanowiskami łączności wewnętrznej obsługi na statku pożarniczym,
  • sprzęt kontrolny: dozymetry, eksplozymetry, analizatory powietrza itp.,
  • wyposażenie nawigacyjne zapewniające bezpieczeństwo poruszania się statku w różnych warunkach nawigacyjnych, pogody i miejscach na wodach portu, redy i w żegludze przybrzeżnej,
  • sprzęt bosmański oraz pokładowy,
  • inwentarz hotelowy i gospodarczy: kuchenny, do utrzymania czystości pomieszczeń mieszkalnych.