Baza Paliw szkolenie

Szkolenie z zakresu
Bezpieczenstwa pożarowego
oraz zasad ewakuacji na terenie
Bazy Przeładunku Paliw Płynnych
"NAFTOPORT"

odbywają się codziennie w godzinach

07.30
12.00
16.00
22.00
02.00

Szkolenia odbywają się na oddziale II Portowej Straży Pożarnej FLORIAN
Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 71