Reorganizacja PSP FLORIAN

W wyniku stawainych wymagań dot. ochrony przeciwpożarowej i przeciwrozlewowej w Porcie Gdańsk, Zarząd Portowej Straży Pożarnej FLORIAN podjął decyzję o reorganizacji z dniem 1 marca 2012 roku struktur PSP FLORIAN.

W wyniku reorganizacji wycofano przestarzały sprzęt z użycia, zmniejszono stany osobowe jednostek "lądowych" oraz powołano do życia nowy Oddział Morski.

Powstanie Oddziału Morskiego to efekt umowy między PSP FLORIAN a SOPG, w wyniku której obsada pożarnicza jednostek pływających typu Strażak jest zapewniana przez Portową Straż Pożarną FLORIAN.