Rozlew w BPPP

 

W dniu 16 maja 2012 r. ok. godz.11.20 podczas prac remontowych na rurociągu R1 w BPPP nastąpilo rozszczelnienie węża i wyciek ropy w ilości ok.100 litrów.

Zanieczyszczeniu uległy rurociągi i ziemia pod nimi na powierzchni 50m2. Na miejsce zadysponowano sekcję GCBA 4/24 w celu zabezpieczenia rozlewu.Usunięcie zanieczyszeń z rurociągu wykonała firma PERN o godz.14,00 zakończono mycie rurociągów. Prace związane z usunięciem zanieczyszczonej ziemi prowadziła PSP ''FLORIAN''. Do godz.18.00 usunięto ok. 50% zanieczyszczonej ziemi. Dalszy ciąg prac będzie prowadzony w dniu następnym. Pozostały zanieczyszczony teren zabezpieczono przed ewentualnym deszczem folią ochronną.

W dniu 17 maja 2012 r. od godz.08.30 do godz.14.30 PSP ”Florian” kontynuowała prace związane z usunięciem zanieczyszczonej ziemi.

Wywieziono do utylizacji 7 worków Big-Bag po 1300 kg każdy (razem 9100 kg w 2 kursach) oraz przygotowano do wywiezienia w dniu 18.05.2012 7 worków po 1300 kg każdy z zanieczyszczoną ziemią.