Mała Cicha w służbie ekologii

Zakupiona w czerwcu jednostka pływająca Mała Cicha wchodzi do służby jako Płomyk 2.

Do jej zadań będzie zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych i stałych z kanałów portowych tj. portu Gdańskiego, Stoczni oraz Motławy.

Zakup ten jest współfinansowany w ramach umowy nr WFOŚ/P/6/2013 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

Dzięki temu zakupowi Portowa Straż Pożarna „FLORIAN" będzie miała możliwość skutecznie prowadzić akcje ratownicze i usuwać skutki zagrożeń na chronionych wodach.