Asysta w Gdyni

Portowa Straż Pożarna FLORIAN asystuje w dniu 18 listopada 2013 podczas przeładunku rozpuszczalników w porcie Gdynia na nabrzeżu szwedzkim ze statku „HANNE THERESA” na cysterny.

W asyście uczestniczy ciężki samochód gaśniczy GCBA 14/60.