Rozlew w BPPP

W dniu 03 lutego 2014 roku o godz. 11.20 asysta przy pracach pożarowo - niebezpiecznych w BPPP poinformowała d-cę zmiany o zauważeniu substancji ropopochodnych na filarach i rurociągach.

D-ca zmiany bezzwłocznie udaje się na miejsce, który potwierdził wystąpienie zanieczyszczenia na rurociągach, konstrukcjach betonowych, wodzie i lodzie powstałych w skutek rozszczelnienia rurociągu R-6.

O zaistaniałym zdarzeniu natychmiast poinformował kierownika Bazy Paliw i po krótkich konsultacjach przystąpiono do procedury alarmowego usuwania zanieczyszczeń. Poprzez Ośrodek Ratownictwa został zadysponowany z oddz. II PSP FLORIAN samochód GCBA 4/24 wraz z przyczepką ekologiczną, ponton ze Strażaka 5 a o godz. 11.50 GBA 1,6/16 celem zwiększenia ilości strażaków pracujących przy usuwaniu skutków wycieku (na miejscu 12.15). Powiadomiony został także Kapitanat, który wyraził zgodę na użycie Atlantolu.

Prace były prowadzone z wody (ponton) - usuwanie zanieczyszczeń z wody i lodu oraz z konstrukcji betonowej - czyszczenie rurociągów, konstrukcji betonowej i usuwanie filmów olejowych na wodzie.

O godz. 15.25, ze względu na zakończenie usunięcie zagrożeń grożących przedostaniem się substancji ropopochodnych do wody, wstępnemu oczyszczeniu rurociągów oraz przemarznięciu strażaków prace zostały przerwane do dnia następnego.

O godz. 17.30 dokonano kontroli - brak widocznych plam ropopochodnych na wodzie.

Dalsze usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych w BPPP odbywało się:
w dniu 4 lutego w godz. 12.00 - 16.00,
w dniu 5 lutego w godz. 09.40 - 16.25,
w dniu 6 lutego w godz. 11.50 - 15.25.

Po zakończeniu działań teren został przekazany Nafoportowi jako czysty.

Zobacz fotorelację