Dzień Strażaka

19 maja 2014 roku na nabrzeżu Roboczym w Porcie Północnym, w obecności licznych gości, odbyła się uroczystość Dnia Strażaka portowych służb ratowniczych: Portowej Straży Pożarnej FLOIAN i Morskiej Straży Pożarnej "SOPG".

Po przywitaniu przywitaniu gości dyrektorzy PSP FLORIAN i SOPG przedstawili w krótkich słowach historię ochrony przeciwpożarowej Portu Gdańsk na postawie historii Portowej Straży Pożarnej.

Po wystąpieniach wręczono medale. Z ramienia PSP FLORIAN otrzymali je:

Po dekoracji głos zabrali goście.

Prezes Zarządu ZMPG SA - Dorota Raben - dołączając się do okolicznościowych życzeń podkreśliła, że służba strażaków zasługuje na najwyższe uznanie, a ich codzienna praca zapewnia bezpieczeństwo portowym załogom i ochronę infrastruktury, mającej strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Odczytane zostały także życzenia od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Po przemówieniach nastąpił pokaz jednostek pływających.

Kolejną częścią uroczystości było oficjalne otwarcie nowego trenażera do ćwiczeń rafineryjnych zapłonów technologicznych w Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej FLORIAN. Po uroczystości, z-ca Dyrektora PSP FLORIAN Karol Madej oprowadził zaproszonych gości po poligonie Ośrodka.

Zobacz fotorelację

 

Międzynarodowy Dzień Strażaka – międzynarodowe święto strażaków obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana.

W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest, jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Święto zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kolegów-strażaków 2 grudnia 1998 roku w Linton. Próbowali ratować czyjeś życie i mienie w czasie pożaru, jak robią to strażacy na całym świecie. Inicjatywę tą poparli najpierw strażacy z USA a później na całym świecie.

Po konsultacji, poprzez Wspólnotę z krajowymi i międzynarodowymi strażakami, ustalono termin na dzień wspominania św. Floriana w Kościele katolickim, patrona wszystkich strażaków.

Wszystkim strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym,co ponieśli śmierć - dzień ten został poświęcony. Sam J.J. Edmondson powiedział: "W straży pożarnej, razem walczymy przeciwko jednemu wspólnemu wrogowi - pożarowi - bez względu na kraj, pochodzenie, jaki mundur nosimy i w jakim języku mówimy".

W większości krajów europejskich, tradycyjnie od ponad 150 lat w Dzień św. Floriana, obchodzony jest: Dzień Straży Pożarnej i Dzień Strażaka.