Pożar na ul. Handlowej

12 czerwca 2014 roku o godz. 10.48 samochód GBA 1,6/16 wyjechał do pożaru pożaru trawy i krzaków na ul. Handlową 8 (teren ZMPG SA).

Pożar objął obszar ok. 100m2.

Do gaszenia zużyto1500 litrów wodą. Jako prawdopodobną przyczynę okreslono: samozapłon.

Powrót do koszar 11.30.

Zobacz fotorelację