Rozlew na barce UR-8

O godz. 22.25 24 października 2014 roku Oficer Dyżurny Kapitanatu poinformował Ośrodek Ratownictwa, że na barce UR-8 stojącej przy Nabrzeżu Południowym doszło do rozlewu.

Na miejsce o godz. 22.30 samochodem Renault Traffic udał się d-ca zmiany II oraz patrol Kapitanatu Gdańsk.

Ustalono, że rozlew ok. 600 litrów oleju napędowego dotyczy tylko pokładu barki, tj. ok 100m2 (brak wycieku do wody).

Dowódca zmiany powrócił o godz. 23.40.

O godz. 00.15 przystąpiono do likwidacji rozlewu. O godz. 04.45 przerwano prace. O godz. 07.50 prace wznowiła zmiana III. Zakończono usuwanie rozlewu o godz. 09.35.

W trakcie akcji zużyto:

  • 13 worków sorbentu
  • 17 worków trocin
  • 1 pojemnik 1000 litrów
  • 10 worków 120 litrowych

Po zakończeniu prac został spisany protokół ustalenia warunków bezpieczeństwa pożarowego podczas prac pożarowo niebezpiecznych na statku, który był warunkiem dopuszczenia przez Kapitanat Gdańsk do dalszych prac spawalniczych na barce UR-8.

Zobacz fotorelacje