Nowy Ośrodek Ratownictwa

3 marca 2016 roku zostało uroczyście otwarte Ośrodek Ratownictwa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, urządzonego w kompleksie budynków Portowej Straży Pożarnej "FLORIAN" oraz chrzest nowo zakupionych łodzi inspekcyjnych i interwencyjnych: Portowiec i Piorun (pływający z obsadą PSP FLORIAN).

Ośrodek Ratownictwa spełniać będzie funkcję centrum koordynacyjno – ratowniczego, w którym skoncentrowano wszystkie służby mające zapewnić bezpieczeństwo w porcie, m.in. dyspozytora portu, dowódcę Straży Ochrony Portu i dyspozytora Portowej Straży Pożarnej "FLORIAN". Głównym celem stworzenia Ośrodka Ratowniczego dostępnego na terenie Portu Gdańsk pod jednym numerem alarmowym 111 było umożliwienie podjęcia jak najszybciej akcji ratowniczej, tym samym zwiększyć szanse na ratowanie życia i zdrowia ludzkiego lub ratowanie środowiska. Ośrodekm wyposażony został m.in. w system monitoringu wizyjnego, który nadzoruje stałe punkty kamerowe na terenie portu.

W przyszłości centrum monitorowania w Ośrodku Ratownictwa zostanie wyposażone także w nowy system monitoringu wizyjnego CCTV, który obecnie jest w fazie projektowej. W założeniach ma on wspierać obsługę technologiami z zakresu inteligentnej analizy obrazu oraz technologiami dedykowanymi do warunków ograniczonej widoczności, co finalnie skróci czas reakcji na występujące zagrożenia i ułatwi zniwelowanie ich negatywnych skutków.

Tuż obok centrum ratownictwa oddano do użytku nowoczesne pomieszczenia socjalne dla strażaków Portowej Straży Pożarnej "FLORIAN".

Budowę ośrodka port sfinansował z własnych środków, natomiast koszt jego wyposażenia w 85 proc. został sfinansowany z funduszy unijnych. Ośrodek wyposażono w najnowocześniejsze środki łączności dyspozytorskiej. Nowa instalacja umożliwia również rejestrację i archiwizację całej korespondencji głosowej prowadzonej przez operatorów. Docelowo ma być możliwa integracja łączności z Państwową Strażą Pożarną i Policją.

W tym samym dniu odbył się chrzest nowo zakupionych łodzi inspekcyjnych i interwencyjnych: Portowiec i Piorun (pływający z obsadą PSP FLORIAN).

Dane ekologiczno-ratowniczej łodzi szybkiego reagowania PIORUN

Długość całkowita: 11,15 m
Długość kadłuba: 10,85 m
Szerokość: 3,65 m
Wysokość boczna: 1,90 m
Zanurzenie: 0,80 m
Masa jednostki pustej: 3,9 t
Maksymalna ilość osób: 10 os.
Silniki napędu głównego: 2 wysokoprężne silniki Volvo Penta D6-330
Moc napędu głównego: 2 × 242,6 kW / 3500 obr/min.
Prędkość: 40 węzłów
Pompa pożarnicza: 2450 l/min
Działko pożarnicze:
- zasięg: 70 m
- wydajność: 1900 l/min.
Zbiornik środka pianotwórczego: 300 l.

Foto: Andrzej Jakubiak (strazacki.pl), ZMPG S.A., portalmorski.pl