PSP FLORIAN współorganizatorem konferencji

W dniu 19.04.2016 r. na terenie Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN” odbyła się konferencja szkoleniowa "Bezpieczeństwo pożarowe portów morskich na przykładzie Portu w Gdańsku oraz zagrożenia wybuchowe". Organizatorami byli: Gdański Oddział SITP oraz Portowa Straż Pożarna FLORIAN. Patronat nad konferencją objął Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku.

Po części teoretycznej odbył się pokaz gaszenia instalacji portowych oraz pokaz detonacji materiałów wybuchowych.

Program konferencji

9:30 - Przywitanie przez Przedstawicieli Portu Morskiego w Gdańsku i Prezesa SITP Oddział Gdański,
9:35 - Otwarcie Konferencji szkoleniowej przez przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku,
9:45 - Rozpoczęcie części merytorycznej,
9:55 - "Bezpieczeństwo pożarowe portów morskich na przykładzie Portu Gdańsk" Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Portu oraz Józef Madej,
10:55 - Pytania z sali,
11:05 - Przerwa kawowa,
11:20 - "Oddziaływanie wybuchu na otoczenie. Wybuchy przemysłowe. Zamachy terrorystyczne. Skutki - cz. I" Przemysław Jakusz, Inżynierska Agencja Techniczna PIROline,
12:10 - Przerwa kawowa,
12:20 - "Oddziaływanie wybuchu na otoczenie. Wybuchy przemysłowe. Zamachy terrorystyczne. Skutki - cz. II" Przemysław Jakusz, Inżynierska Agencja Techniczna PIROline,
13:05 - Przerwa na lunch,
13:35 - POLIGON POŻARNICZY - Pokaz detonacji, Przemysław Jakusz, Inżynierska Agencja Techniczna PIROline,
14:30 -
  1. GRUPA: POLIGON POŻARNICZY PSP "FLORIAN" - oprowadzenie po poligonie PSP "FLORIAN" oraz pokazy ratowniczo - gaśnicze na poligonie, w tym - trenażer zapłonów petrochemicznych,
  2. GRUPA: ZWIEDZANIE BAZY PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH "NAFTOPORT" S.A., WIZYTA U DYSPOZYTORA POŻAROWEGO BAZY.
15:30 - WYMIENIENIE SIĘ GRUP
16:30 - Spotkanie wszystkich uczestników przed Budynkiem PSP "FLORIAN" i oficjalne zakończenie Konferencji Szkoleniowej wraz z rozdaniem certyfikatów udziału.

 

Zobacz fotorelację

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej W Gdańsku Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Pożarnictwa Oddział Gdańsk Portowa Straż Pożarna "FLORIAN"