Wypadek na MIHO PRACAT

Statek MIHO PRACAT 9.09.2016 r. wypadkowi uległ lukowy na statku MIHO PRACAT. O godz. 17.30 zadysponowano do zdarzenia zastęp GCBA 4/24 z O/II. Zgłoszenie dotyczyło pomocy zespołowi ratownictwa medycznego w transporcie osoby poszkodowanej ze statku do karetki. Osoba ta doznała złamania kości udowej w wyniku upadku z wysokości na pokład.

Ratownicy PSP FLORIAN wraz z ratownikami medycznymi zabezpieczyli pasami na noszach i ewakuowali ze statku. Poszkodowany został odwieziony karetką do szpitala wojewódzkiego.

Zastęp GCBA 4/24 wrócił do koszar o godz. 18.00.