Pracowity styczeń

PSP FLORIAN w walce z zalaniami portuNa służbie z dnia 4/5 styczeń 2017 roku o godz. 22.50 zadysponowano GCBA 4/24 z o/II do zalewanej wodami z zatoki stacji transformatorowej T-21 przy ul. Kpt. Ż.W. Witolda Poinca. Zalewanie stacji nastąpiło przez spiętrzenie się wód zatoki i przelewaniem przez falochron (tzw. cofka). Strażacy dowieźli swoim pojazdem elektryków, którzy pozabezpieczali newralgiczne miejsca w stacji transformatorowej. Pojazd wrócił do koszar o godz. 00.05.

Tego samego dnia o godz. 22.55 zadysponowano GBA 1,6/16 z o/I do zalewanego wodami z zatoki magazynu chłodni amoniakalnej na ul. Przemysłowej (teren WOC). W skutek spiętrzenia się wód Zatoki Gdańskiej istniało realne zagrożenie zalanie stacji transformatorowej znajdujące się przy chłodni. Strażacy PSP Florian zabezpieczyli stacje transformatorową przy nabrzeżu workami z piaskiem. Powrót GBA 1,6/16 do koszar o godz. 23.30.

6 stycznia w godz. 23.50 – 01.45 zastęp GCBA 14/60 z oddziału II PSP Florian oświetlał teren i pompował wodę na terenie Bazy Paliw przy K-1.

7 stycznia o godz. 08.45 zadysponowano GCBA 4/24 z o/II do Bazy Paliw (RD 0) celem wypompowania wody. Pojazd wrócił do koszar o godz. 09.40. Napływająca woda była jeszcze wypompowywana w godzinach 16.30 - 17.40 i 22.50 - 24.00.

8 stycznia o godz. 10.40 na zgłoszenie Policji w Nowym Porcie zadysponowany został GBA 1,6/16 do otwarcia mieszkania na ul. Strajku Dokerów. Powrót do koszar 11.10.

9 stycznia zastęp GCBA 4/24 z o/II w godz. 21.20 – 22.15 wpompowywał wodę z RD 0 w Bazie Paliw.

10 stycznia przy ul. Sucharskiego doszło do zapłonu otuliny przewodów niskiego napięcia w czasie prac prowadzonych przez firmę naprawiającą uszkodzenie. Zadysponowano GBA 4/24. Działania były prowadzone w godz. 11.20 – 11.45.

18 stycznia o godz. 07.04 Ośrodek Ratownictwa otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego przed bramą K 0 na ul. Kpt. Ż.W. Witolda Poinca. Do zdarzenia zadysponowano GCBA 4/24 z O/II poinformowano MSK oraz policję. Palącym się pojazdem był Fiat Siena. Samochód prowadziła osoba bez uprawnień i prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających. Kierowca został zatrzymany przez przybyłą Policję do wyjaśnienia. Pojazd został ugaszony przez zastęp PSP Florian. Powrót GCBA 4/24 do koszar o godz. 07.40.

30 stycznia w godz. 10.50 – 13.50 zastęp GCBA 4/24 z o/II pompował wodę z pontonu cumowniczego przy NOPP.