Pożar w Port Service

W dniu 10 sierpnia 2003 r. ok. godz. 14.55 wybuchł pożar na terenie Port Service w Gdańsku przy ul. mjr. Sucharskiego 75. W wyniku alarmu na miejsce pożaru przyjechał pluton pożarniczy Portowej Straży Pożarnej „Florian” z oddziału II. Poniżej przedstawiamy relację z przebiegu akcji.


Gdańsk, 2003-08-10

NOTATKA SŁUŻBOWA

z prowadzenia działań gaśniczych Portowej Straży Pożarnej „Florian” w Port Service. Sp. z o.o.; Gdańsk, mjr. Sucharskiego 75

W dniu 10 sierpnia 2003 r. ok. godz. 14.55 wybuchł pożar na terenie Port Service w Gdańsku ul. mjr. Sucharskiego 75. W wyniku alarmu na miejsce pożaru przyjechał pluton pożarniczy Portowej Straży Pożarnej „Florian” z oddziału II (Port Północny) - dowódca plutonu st. chor. Kazimierz Bielecki. Na miejscu pożaru okazało się, że palące się materiały i substancje chemiczne były przechowywane w metalowych beczkach, przeznaczone do utylizacji (spaleniu). Z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu i wyrzutu substancji chemicznych samochody GCBA 4/24, GCBA 13/48 zaczęły podawać pianę gaśniczą z działek samochodowych (beczki pod wpływem pożaru wyrzucane były w górę na 20 m). Jednocześnie zbudowane zostały 2 linie gaśnicze, a także linie zasilające w wodę.

Ok. godz. 15.11 przybył na miejsce pożaru oficer operacyjny Komendy Służby Ratowniczej i Ochrony Ppoż. ZMP Gańsk bryg. S. Pleskacz. Kontynuowano akcję gaśniczą, zwracając uwagę na obronę instalacji do utylizacji (spalarni) a także zbiornik z mazutem. Ok. godz, 15.27 przybył na miejsce pożaru Komendant Służb Ratowniczych i Ochrony Ppoż. Portu st. bryg. Zygmunt Bryś. Z powodu niedostatecznego zaopatrzenia wodnego wezwano pomoc z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Przybyły jednostki z Portowej Straży Pożarnej „Florian” z o/I (Nowy Port), Rafinerii oraz Państwowej Straży Pożarnej. Pożar ugaszono ok. 16.54.

 • Siły i środki Portowej Straży Pożarnej „Florian”:
  • GCAPr 3000 (Bielecki Kazimierz d-ca plutonu, Brzeski, Wicki);
  • GCBA 4/24 (Papis d-ca sekcji, Świeczkowski, Mucha, Kania, Maternowski);
  • GCBA 13/48 (Pettke d-ca sekcji, Szymański, Choduń);
  • GBA 2/16 (Grzenkowicz d-ca sekcji, Stroceń, Szreder, Drożyński);
  • Ambulans medyczny o/II (Rogiński - ratownik medyczny, Szyszka);
  • Ambulans medyczny o/I (Maj - ratownik medyczny, Brzeziński);
  • STRAŻAK 4 -jednostka pływająca MSPR (Wierzbiński, Orzołek, Sikora, Krzyżanowski, Petelczyc).
 • W bezpośrednim natarciu (likwidacji pożaru) brały udział:
  • samochody gaśnicze Portowej Straży Pożarnej „Florian” - 3 samochody,
  • samochody gaśnicze ZSP „LOTOS” - 1 samochód,
  • samochody gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej - 2 samochody.

   Ogółem w działaniach gaśniczych brało udział:
  • samochodów Zakładowych Straży Pożarnych - 7 (24 osoby),
  • statek pożarniczy STRAŻAK 4 z Morskiej Straży Pożarniczo - Ratowniczej,
  • samochody gaśnicze JRG - 6
 • Podjęte działania (w minutach):

 

Lp. Zdarzenie Godz. Dowódca
1 Ośrodek Ratownictwa Zarządu Portu Gdańsk został powiadomiony o zdarzeniu (wybuchu) 14.58  
2 Ośrodek Ratownictwa Zarządu Portu Gdańsk powiadamia o/ II Portowej Straży Pożarnej „Florian”; ul. mjr. Sucharskiego 71
Zadysponowanie: pluton pożarniczy.
14.59  
3 Wyjazd do pożaru: GCBA 4/24, GCBA 13/48, GCAPr3000, Ambulans medyczny (o/ II Portowej Straży Pożarnej „Florian”). 15.00 st.chor. Kazimierz Bielecki
4 Dojazd sekcji na miejsce zdarzenia 15.02  
5 Przyjazd oficera operacyjnego Komendy Sł. Rat. i Ochr. Ppoż. na miejsce zdarzenia. 15.11 bryg. S. Pleskacz
6 Ośrodek Ratownictwa: powiadamia MCPR o skali zdarzenia. Prośba o wsparcie. 15.12  
7 Ośrodek Ratownictwa: dysponuje GBA 2/16 do j/w (o/I Portowej Straży Pożarnej „Florian”) 15.15  
8 Ośrodek Ratownictwa: dysponuje Ambulans medyczny z o/I Portowej Straży Pożarnej „Florian” 15.18  
9 STRAŻAK 4 podniósł kotwic i płynie do Basenu Roboczego. Asystę przy 2 zbiornikowcach przejął STRAŻAK 5 15.40  
10 STRAZAK 1 cumuje przy NOPP (odwód) w gotowości do zaopatrzenia wodnego. 15.50  
11 STRAŻAK 4 cumuje w Basenie Roboczym i buduje zaopatrzenie wodne. 15.55  
12 STRAŻAK 4 zaopatruje w wodę sekcje gaśnicze 16.02  
13 Informacja Komendanta st. bryg. Z Brysia: sytuacja opanowana 16.15  
14 Informacja oficera operacyjnego: pożar ugaszony - dogaszanie. 16.20  
15 STRAŻAK 4 przerywa zasilanie.    
16 ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ 16.54  

GCBA 13/48 (Portowej Straży Pożarnej „Florian”) - pozostał po pożarze na miejscu.

 • Zużyte środki gaśnicze przez Portową Straż Pożarną „Florian”:
  • Proszek gaśniczy - 3000 kg,
  • Środek pianotwórczy - 4750 l (F+).
 • Uszkodzony sprzęt Portowej Straży Pożarnej „Florian”:
  • W-52 - 11 szt.
  • W-75 - 19 szt.
  • Rozdzielacz - 1 szt.
  • Prądownica PP200 - 1 szt.
  • Przełącznik 75/52 - 1 szt.
 • Zużyte środki gaśnicze przez przez zakładową Straż Pożarną GRUPA „LOTOS” S.A . - 1500 l

D-ca plutonu
st. chor. poż. Kazimierz Bielecki