W OSP w Wąglikowicach

Delegacja z Portu Gdańskiego w patronackiej szkole „Solidarności” OSP w Wąglikowicach

Krzysztof Taborowicz (od prawej) w imieniu ZMPG SA przekazuje życzenia wraz z upominkiem. Od lewej dyr. szkoty Halina Lemańczyk i przew. rady rodziców Edward Jarosiewicz 10 października br. pod patronatem portowej „Solidarność” delegacja z Portu Gdańskiego odwiedziła z okazji Dnia Edukacji Narodowej patronacką Szkołę Podstawową im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach, gm. Kościerzyna. Nadanie imienia NSZZ „Solidarność” tej szkole odbyto się 1 września 2000 roku. Jednym z inicjatorów była także portowa „Solidarność”.

W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele regionalnych władz NSZZ „Solidarności” z Krzysztofem Doślą na czele. W trakcie spotkania omówiono dotychczasową współpracę pomiędzy dyrekcją szkoły a władzami regionalnymi i portowymi NSZZ „Solidarności”. Do grona pedagogicznego szkoły na ręce Haliny Lemańczyk, jako dyrektora, specjalne życzenia wraz z upominkiem w imieniu ZMPG SA przekazał prezes spółki Andrzej Kasprzak. W tym samym dniu odbyła się także uroczystość, podczas której w obecności miejscowych przedstawicieli gminy Kościerzyna: wójta Waldemara Tkaczyka, komendanta gminnego OSP Piotra Jankowskiego oraz Przedstawiciele PSP „Florian” w obecności władz Gminy Kościerzyna, ZRG NSZZ „Solidarność” i Portu Gdańskiego przekazują wyposażenie dla OSP Wąglikowice. Fot. I. Leszkamiejscowych przedstawicieli: komendanta Waldemara Hetmańskiego i prezesa Edwarda Jarosiewicza OSP z Wąglikowic, delegacja z Portowej Straży Pożarnej Florian z dyr. Sylwestrem Gralakiem i Krzysztofem Taborowiczem oraz przedstawicielami służb technicznych z zakresu ratownictwa medycznego, konserwacji sprzętu pożarniczego przekazała miejscowej OSP m.in.: 2 aparaty oddechowe APS-2/50, 2 maski ochronne oraz 12 hełmów strażackich. Portowi strażacy zadeklarowali także szeroką pomoc szkoleniową w zakresie ratownictwa medycznego, a także rutynowych szkoleń z zakresu ratownictwa pożarowego. Ta, jakże cenna i potrzebna, inicjatywa współpracy pomiędzy strażakami została na- wiązana dzięki wspaniałej postawie kol. Krzysztofa Taborowicza z PSP Florian oraz Waldemara Hetmańskiego - komendanta OSP z Wąglikowic pod patronatem portowej „Solidarność”.

I.L.

PORTOWIEC 20 (470)