Strażacy z "Floriana" szkolą ochotników z Wąglikowic

Egzamin praktyczny z kursu medycznego zdaje Naczelnik OSP Wąglikowice Waldemar Hetmański. Fot. K. Taborowicz

W dniach 19-21, 26-27 stycznia 2004r. ratownicy medyczni z PSP „FLORIAN” przeprowadzili 45 godzinne szkolenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąglikowicach z zakresu kursu pierwszej pomocy dla ratowników Krajowego Systemu Ratowniczego opracowanego przez Komendę Główną PSP.

Przeszkolono również nauczycieli ze szkoły Podstawowej w Wąglikowicach w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia te zostały przeprowadzone w ramach współpracy pomiędzy PSP „Florian” a OSP Wąglikowice pod patronatem portowej „Solidarności”.

Dla 35 słuchaczy z OSP szkolenie prowadziło trzech ratowników medycznych: Lech Dutkowski, Arkadiusz Lichnerowicz i Marek Maj, pod nadzorem koordynatora służb medycznych PSP „Florian” lek. med. Antoniego Urbanowicza.

Uczestnicy kursu medycznego OSP Wąglikowice. Fot. K. Taborowicz

Przed komisją Państwowej Straży Pożarnej pod przewodnictwem Wojewódzkiego Koordynatora Służb Ratowniczych kpt. lek. med. Jarosława Stefaniszyna stanęło 21 strażaków ochotników. Certyfikat PSP otrzymało 19. Koszt wyszkolenia jednego strażaka wynosi ok. 300 PLN i zostało przeprowadzone bezpłatnie w ramach nawiązanej współpracy.

Koordynacją i przygotowaniem szkolenia, materiałami i pomocami dydaktycznymi zajmowali się: Krzysztof Taborowicz, Lech Dutkowski, Piotr Wiśniewski, Konrad Rozwadowski. Kurs odbywał się w porozumieniu i przy poparciu Prezesa ZMPG S.A. Andrzeja Kasprzaka oraz dyr. PSP „Florian” Sylwestra Gralaka.

Krzysztof Taborowicz

Portowiec nr 4 (478) z dn. 20 lutego 2004 r. s. 4

 

Szkolenie w OSP w Wąglikowicach Szkolenie w OSP w Wąglikowicach Szkolenie w OSP w Wąglikowicach
Szkolenie w OSP w Wąglikowicach   Szkolenie w OSP w Wąglikowicach

 

Przeczytaj także: Wąglikowice. Druhowie zdawali egzamin Dziennik Bałtycki 4 lutego 2004 r.