Zestawienie zdarzeń za 2004r.

 

(woj. pomorskie)

Zakładowa Straż Pożarna
lub
Zakładowa Służba Ratownicza
Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe
Zakład Dyspozycja RSK
LOTOS STRAŻ w Gdańsku 3 4 794 67
Port Gdański Portowa Straż Pożarna 30 101 1901 20
Morska Straż Pożarniczo Ratownicza
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń (PERN) w Gdańsku 0 7 65 11
Stocznia Gdańsk S.A. 30 3 51 3
Stocznia Remontowa w Gdańsku 17 0 209 2
Zakładowa Lotniskowa Straż Pożarna
(Gdansk Lech Walesa Airport)
8 0 132 15
Stocznia Gdynia S.A. 25 2 1232 32
Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni 10 11 229 1
Portowa Straż Pożarna w Gdyni 22 0 857 0
RAZEM  145 128    
273 5470 151