Reaktywacja Ośrodka Szkolenia

W grudniu 2009 roku Zarząd Portowej Straży Pożarnej „Florian” w Gdańsku reaktywował działalność szkoleniową i Uchwałą Zarządu nr 6/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku podjęła decyzję o reaktywacji Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

Celem działalności Ośrodka jest podwyższanie umiejętności zawodowych strażaków PSP „Florian” oraz świadczenie usług szkoleniowych dla zainteresowanych podmiotów i osób.

Integralną częścią Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego będzie poligon, w którego skład wejdą m.in. komory dymowa i rozgorzeniowa.

Więcej o Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego można przeczytać na stronie osrodek.pspflorian.pl