Ośrodek Szkolenia wpisany do ewidencji

Prezydent Miasta Gdańska dokonał wpisu Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej „Florian" w Gdańsku do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych pod nr 71/10.

Zgodnie z wpisem do ewidencji, zakres działania ośrodka to: kursy i szkolenia w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony osób i mienia dla pracowników ochrony i specjalistów ochrony zgodnie z wymogami IMO, bezpieczeństwa przeciwpożarowego żeglugi i portów zgodnie z przepisami polskimi i międzynarodowymi.

Nadzór pedagogiczny nad działalnością ośrodka, zgodnie z art. 89 ustawy o systemie oświaty, sprawuje kurator oświaty.

Więcej o Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego można przeczytać na stronie osrodek.pspflorian.pl