PSP Florian otrzymała certyfikat jakości

Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” Sp. z o. o. prowadzi działalność gospodarcza w trzech zasadniczych obszarach. Podstawowym obszarem działalności jest ochrona przeciwpożarowa, drugim obszarem są usługi w zakresie remontów i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, a trzecim są różnego typu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Z uwagi na doniosłe znaczenie jakości działań podejmowanych w wymienionych obszarach dla bezpieczeństwa ludzi i mienia PSP „FLORIAN” Sp. z o. o. zdecydowała się na wdrożenie systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i poddanie tego systemu nadzorowi Jednostce certyfikującej.

PSP „FLORIAN” Sp. z o. o. jest jednostką umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do walki z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego. Posiada również bazę szkoleniową do prowadzenia różnego typu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

System zarządzania jakością Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN” Sp. z o. o. został formalnie podporządkowany wymaganiom międzynarodowej normy ISO 9001, a merytorycznie przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

W systemie zarządzania jakością Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN” Sp. z o. o. uwzględniono wymagania międzynarodowej konwencji STCW oraz przepisy krajowe w zakresie szkolenia marynarzy, a także pozostałe przepisy i normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, sprzętu pożarowego i specjalistycznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

21 marca 2011 roku Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” otrzymała certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie: ochrona przeciwpożarowa, remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, usługi i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, w wyniku przeprowadzonego pozytywnego audytu przez Polski Rejestr Statków.

Zobacz certyfikat