Umowa z Port Serwisem

14 kwietnia 2011 roku podpisaliśmy umowę z Port Serwis w Gdańsku na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” działając w sposób przejrzysty i zgodnie z posiadanym certyfikatem ISO 9001:2008 w zakresie: „ochrona przeciwpożarowa, remont i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, usługi i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa”, oraz w trosce o ochronę środowiska naturalnego, podpisała z firmą Port Serwis w Gdańsku umowę dotyczącą utylizacji materiałów niebezpiecznych dla środowiska, które będą pochodzić z akcji gaśniczych, ratowniczych oraz ze szkoleń.