Ośrodek Szkolenia otrzymał Uznanie Urzędu Morskiego

29 kwietnia 2011 roku po pozytywnym audycie przeprowadzonym przez pracowników Urzędu Morskiego, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN” otrzymał Uznanie Urzędu Morskiego w Gdyni.

Uznanie obejmuje realizację szkoleń pożarowych zgodnie z Konwencją STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), która zawiera wykaz minimalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, umiejętności oraz wymaganych certyfikatów i uprawnień niezbędnych do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach statku.

Szkolenia prowadzone przez Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN” są prowadzone w stopniu: podstawowym (dla marynarzy) oraz wyższym (dla kadry oficerskiej).

Realizacja tych szkoleń odbywa się zgodnie z programem zaakceptowanym przez Ministra Infrastruktury.