Ćwiczenie działań antyterrorystycznych i ratowniczych

19 maja 2011 roku przy niemal letniej pogodzie na wodach Zatoki Gdańskiej miał miejsce widowiskowy pokaz działań służb specjalnych i ratowniczych. Celem ćwiczenia było doskonalenie procedur współdziałania wszystkich elementów biorących udział w opanowaniu jednostki pływającej będącej w ruchu oraz doskonalenie procedur współdziałania sił i środków zabezpieczających rejon działania sił specjalnych (ewakuacja, zagrożenie pożarowe), a także synchronizacja działań jednostek różnego typu.

Portowa Straż Pożarna FLORIAN, jako jednostka ochrony przeciwpożarowej Portu Gdańsk, wzorem lat ubiegłych, zgłosiła akces uczestnictwa w pokazach oraz zabezpieczała pod kątem przeciwpożarowym lądowisko śmigłowca policyjnego W 3 Sokół na terenie Jednostki Wojskowej w czasie treningu i pokazu.

Postawa ta znalazła uznanie w oczach Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który na ręce Dyrektora Portowej Straży Pożarnej przesłał podziękowanie.