Ćwiczenia antyterrorystyczne w Porcie Gdańsk TOPAZ - 05

"Holownik powracający z platformy wiertniczej został opanowany przez nieznanych osobników. Sytuację pogarszał fakt przewożenia na holowniku materiałów pirotechnicznych. Dodatkowo porywacze na pokład załadowali skrzynie z materiałami wybuchowymi. Holownik obrał kurs na Port Północny...."

"...Holownik został odbity przez funkcjonariuszy z pododdziałów antyterrorystycznych Policji i Straży Granicznej. Z informacji uzyskanych od jednego z porywaczy wynika, że celem ataku jest infrastruktura Bazy Przeładunków Paliw Płynnych oraz centrum kontroli ruchu - Kapitanat Portu. Podjęte przez Straż Ochrony Portu Gdańsk działania izolacyjne oraz przeprowadzona przez Portową Straż Pożarną ewakuacja i przeszukanie obiektu ujawniły podłożenie substancji chemicznej i ładunku wybuchowego w wieży Kapitanatu. Strażacy zneutralizowali truciznę a policyjni pirotechnicy bombę, lecz na zacumowanym tankowcu eksplodował ładunek wybuchowy powodując pożar i rozlew ropy naftowej. Natychmiastowe przystąpienie do akcji ratowniczej zjednoczonych sił PSP Florian, Morskiej Straży Pożarniczo-Ratowniczej i Państwowej Straży Pożarnej zakończyło się powodzeniem. Pożar został ugaszony, rozlew ograniczony zaporą, a lekko rannym udzielono pomocy medycznej."

Ta wiejąca grozą informacja to tylko relacja z ćwiczeń, które odbyły się 16 czerwca na terenie Portu Gdańsk. Ćwiczenia te stanowiły integralną część ćwiczeń dowódczo-sztabowych Pomorskiego Okręgu Wojskowego pod kryptonimem TOPAZ - 05, odbywających się w dniach 13-18 czerwca 2005 r. Tematem ćwiczeń w Porcie Gdańsk było "Planowanie i kierowanie wsparciem logistycznym wojsk operacyjnych w trakcie operacji sojuszniczych na terenie kraju. Ochrona wojsk i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obronności przez siły ochrony oraz Obrony Terytorialnej we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi i układem pozamilitarnym".

Przeprowadzone na terenie morskiego portu w Gdańsku ćwiczenia miały sprawdzić zdolność sił portowych do reagowania na zaistnienie sytuacji kryzysowej.

Zobacz fotogalerię