Price-list of services

Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” sp. z o.o.

 

 

L.P. RODZAJ USŁUGI CENA w EUR
1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (asysta statku pożarniczego) podczas przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz wszelkich prac pożarowo- niebezpiecznych.

170,00

za każdą rozpoczętą godzinę

2. Asysta statku pożarniczego z zaporą wraz z nadzorem przeciwpożarowym i przeciwrozlewowym.

170,00

za każdą rozpoczętą godzinę

3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe (asysta statku pożarniczego) przy przeładunku LPG

170,00

za każdą rozpoczętą godzinę

4. Asysta strażaka

17,00

za każdą rozpoczętą godzinę

5. Asysta przeciwrozlewowa z zaporą w gotowości lub z rozwinięciem zapory

85,00

za każdą rozpoczętą godzinę

 

 

Likwidacja rozlewów ropopochodnych, oraz inne usługi specjalistyczne

 

L.P. RODZAJ USŁUGI CENA w EUR
1. Zapora pływająca przeciwrozlewowa kompletna do 220 m.b.

1220,00

za każde rozpoczęte 24 godziny

2. Mechaniczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody (olejów itp.)

1150,00

za każde rozpoczęte 24 godziny

3. Ręczny zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody

15,00

za każdą rozpoczętą godzinę

4. Pompa głębinowa

15,00

za każdą rozpoczętą godzinę

5. Dyspergent z użyciem opryskiwacza do neutralizacji substancji ropopochodnych na powierzchni wody 11,00 / litr
6. Utylizacja zanieczyszczeń ropopochodnych 860,00 / m3
7. Nadzór, konsultacje: oficerowie i specjaliści

29,00

za każdą rozpoczętą godzinę

Inne usługi i materiały użyte podczas rozlewu będą odrębnie kalkulowane na podstawie aktualnych cen rynkowych z uwzględnieniem marży.

 

Cennik obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku.

Write to us
Contact

We work with: