SCANIA XT370 GCBA 5/32

Najnowszy samochód ratowniczo-gaśniczy w naszej jednostce

  • Wydajność autopompy pożarniczej – 3200 dm3/min
  • Wydajność autopompy pożarniczej na wysokim ciśnieniu – 400 dm3/min/40 bar
  • Ilość wody w zbiorniku pojazdu - 5,0 m3    
  • Ilość środka gaśniczego w zbiorniku pojazdu - 0,5 m3
SCANIA XT370 GCBA 5/32
Napisz do nas
Kontakt

Współpracujemy z: